ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs rwyt ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg.


A

Enw Cwrs Credydau
Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog)- BA (Anrh) 80
Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog)-BSc (Anrh) 100
Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gydag Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar SYBC) (Dwyieithog)- BA (Anrh) 40
BA Animeiddio 40
BA Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Chyllid 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda'r Gyfraith 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Marchnata 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Adnoddau Dynol 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Masnach Rhyngwladol 40
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Cynaliadwyedd 40

C

Enw Cwrs Credydau
BA Celfyddyd Gain 80
BA Cyfathrebu Graffig 80
BA (Anrh) Cerameg 40
BSc Cyflyru, Adfer a Thylino 40
BA (Anrh) Cysylltiadau Cyhoeddus a Rheoli Marchnata 40


D

Enw Cwrs Credydau
BA Darluniadu   40
BA Dylunio Cynhyrchion 40
BA Dylunio Ffasiwn 40
BA Dylunio Mewnol 40
BSc (Anrh) Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol 40
BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon 40


G

Enw Cwrs Credydau
BSc (Anrh) Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles Dwyieithog 80
BA (Anrh) Gwerthu a Rheoli Marchnata 40


H

Enw Cwrs Credydau
BA (Anrh) Hysbysebu a Rheoli Marchnata 40


R

Enw Cwrs Credydau
BSc (Anrh) Rheoli Chwaraeon 40
BA (Anrh) Rheoli Marchnata 40
BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau 40
BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol 40
BA (Anrh) Rheoli Marchnata Twristiaeth Rhyngwladol 40
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol 40
BA (Anrh) Rheoli Marchnata Lletygarwch Rhyngwladol 40
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol a Digwyddiadau 40
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch a Twristiaeth Ryngwladol 40
BA (Anrh) Rheoli Marchnata Digidol 40


S

Enw Cwrs Credydau
BSc (Anrh) Seicoleg (Rhai modiwlau ar gael)


T

Enw Cwrs Credydau
BA Tecstilau 40
BA Therapi Iaith a Lleferydd (Rhai modiwlau ar gael)