ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig sydd am ddilyn cyrsiau gradd ym Mhrifysgol Met Caerdydd. 

Prif Ysgoloriaeth

Faint: £3,000 dros dair blynedd

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% o’r cwrs, h.y. 80 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Hyd at 35 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Mae’r dyddiad cau wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio Prif Ysgoloriaeth 2020 yn ymddangos yma o fis Medi 2019.

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Holwch eich Swyddog Cangen pan fyddwch yn cyrraedd y brifysgol

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2019 yw 12 Hydref 2019. Bydd ffurflen gais a mwy o fanylion gan swyddog cangen y brifysgol

Cymraeg Ledled Y Byd

Shwmae, fy enw i yw Sara Patterson, ac rwy’n fyfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Heb os, roedd cael cynnig i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg wedi fy helpu i ddewis pa brifysgol i fynychu, a dwi mor falch fy mod wedi dewis i astudio yma dros brifysgolion eraill yn Lloegr.

850x-510-ifan-jones

Pam Dwi’n Dwli Bod Yn Llysgennad Myfyrwyr I Met Caerdydd

Helo, fy enw i yw Ifan Rhys, ac rwy’n fyfyriwr yn fy ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Roedd y cyfle i ymuno a’r brifysgol yn gyfle gwych gan fy mod i’n gallu astudio trwy’r Gymraeg a chwarae rygbi i safon uchel.