ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Ysgoloriaeth Cymhelliant Meistr Ôl-raddedig a Addysgir yng Nghymru

Faint: £1,000 i’r rhai sy’n dilyn cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg (o leiaf 40 Credyd o fewn unrhyw gwrs penodol) 

Pwy: Mae Ysgoloriaeth Cymhelliant Meistr Ôl-raddedig a Addysgir yng Nghymru ar gael i’r rheini sy’n astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth), sy’n ymgymryd â chyrsiau trwy gyfrwng Cymraeg.

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros hyd y cwrs)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2019 yw 12 Hydref 2019. Bydd ffurflen gais a mwy o fanylion gan swyddog cangen y brifysgol

PRIF YSGOLORIAETH

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros hyd y cwrs)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd  drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad cau: Dyddiad cau mynediad 2020 yw 10 Ionawr 2020. Mae’r pecyn cais mynediad 2020 i’w weld yn y ddolen isod.