ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

CYFLOGADWYEDD A CHYFLEOEDD

Employability

Helo fy enw i yw Esyllt a dwi’n  gweithio fel Ymgynghorydd Gyrfaoedd gyda’r Gwasaneth Gyrfaoedd yn Met Caerdydd. Fel rhan o fy nyletswyddau mae gennyf gyfrifoldeb am roi gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr sydd eisiau sgwrs drwy’r Gymraeg, a dwi hefyd yn trefnu gweithgareddau Cymraeg eu hiaith ynghylch cyflogadwyedd.

Dwi yn ceisio codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle a bod sgiliau cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hynod fanteisiol pan yn cynnig am swydd neu pan yn dechrau busnes. Mae sgiliau yn y Gymraeg yn flaenorol bwysig os yn chwilio am swydd yng Nghymru ac yn hanfodol mewn nifer o swyddi, gan i fwy a mwy o gyflogwyr sylweddoli yr angen i gael staff syth yn medru y Gymraeg.

Yn ogystal, mae dangos sgiliau ieithyddol a diwyllianol o fudd pan yn edrych am swyddi a chyfleoedd ledled y byd, ac yn dangos galluogrwydd ychwanegol o ddiddordeb i gyflogwyr graddedigion. 

Os fyddech yn hoffi sgwrs gyrfa drwy gyfrwng y Gymraeg neu os fysech chi’n hoffi siarad am ddefnydd y Gymraeg yn y diwydiant o ddiddordeb i chi  peidiwch oedi cysylltu! esgeorge@cardiffmet.ac.uk