ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

NI YW #METCAERDYDD

​Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd gwych i’r myfyrwyr sy’n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch wneud rhan sylweddol o’ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl ysgol academaidd. 

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs rwyt ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg.

Pam Astudio’n Gymraeg?

Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymorth Ariannol

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Met Caerdydd?

Blogiau Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut brofiad yw astudio cwrs yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg yn Met Caerdydd?

    Feed has no items.

Proffil Staff

Dewch i nabod ein tîm o staff cyfrwng Cymraeg  sy’n darlithio ym Met Caerdydd

Bywyd Myfyrwyr

Der i ddarganfod mwy am fywyd myfyrwyr yn Met Caerdydd

Cyflogadwyedd a Chyfleoedd

Drwy brofiad gwaith, cysylltiadau ac entrepreneuriaeth myfyrwyr, mae’r brifysgol wedi sicrhau bod 96% o’n graddedigion yn cyrraedd y byd gwaith. 

BYWYD MYFYRWYR YN MET CAERDYDD