ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

NI YW #METCAERDYDD

​Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd gwych i’r myfyrwyr sy’n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch wneud rhan sylweddol o’ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl ysgol academaidd. 

Jack Beynon- featured

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs rwyt ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudio Trwy'r Gymraeg

Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Meilyr Jones

Cymorth Ariannol

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Met Caerdydd?

Blogiau Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut brofiad yw astudio cwrs yn rhannol

 neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg yn Met Caerdydd?

  • Cyfuno Cymdeithaseg a Moeseg Chwaraeon ym Met Caerdydd

    Fy enw i yw Meilyr Jones a dwi newydd ddechrau ar fy mhedwaredd flynedd yn astudio yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Yn wreiddiol o Fangor yng Ngogledd Cymru, mae’r brifysgol a Chaerdydd wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd i hyd yma felly. […]

Mirain

Proffil Darlithwyr Cymraeg

Dewch i nabod ein tîm o staff cyfrwng Cymraeg  sy’n darlithio ym Met Caerdydd ac yma i’ch helpu

Feature

Swyddog y Gymraeg

Der i gwrdd a Sara Patterson, Swyddog y Gymraeg ym Met Caerdydd eleni!

Elin Mererid Lewis

Diwrnodau Agored

Ein Diwrnodau Agored yw’r cyfle perffaith i chi ddysgu mwy am y cwrs y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, siarad â thiwtoriaid a myfyrwyr ar y cwrs.

CAERDYDD, EIN DINAS NI, EICH CARTREF CHI