ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch o hyd i'ch cwrs

NI YW #METCAERDYDD

​Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd gwych i’r myfyrwyr sy’n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch wneud rhan sylweddol o’ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl ysgol academaidd. 

Jack Beynon 850 x 510

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs rwyt ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg.

Naomi Davies

Astudio Trwy'r Gymraeg

Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Meilyr Jones

Cymorth Ariannol

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Met Caerdydd?

Blogiau Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut brofiad yw astudio cwrs yn rhannol

 neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg yn Met Caerdydd?

Mirain

Proffil Darlithwyr Cymraeg

Dewch i nabod ein tîm o staff cyfrwng Cymraeg  sy’n darlithio ym Met Caerdydd ac yma i’ch helpu

Dafydd Duggan

Bywyd Myfyrwyr

Mae bywyd cymdeithasol gwych i’w gael ym Met Caerdydd, der i ddarganfod mwy am brofiadau myfyrwyr eraill!

CAERDYDD, EIN DINAS NI, EICH CARTREF CHI